Szkolenie Zarządzanie czasem i organizacja pracy (6 h)

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania czasem w obszarze zawodowym i prywatnym.

zegar
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie:
 • nabycia praktycznych umiejętności planowania i organizowania pracy,
 • kontrolowania nakładu pracy na poszczególne obowiązki w miejscu pracy,
 • skutecznego korzystania z narzędzi pozwalających na stworzenie efektywnego systemu zarządzania własnym czasem,
 • pracy pod presją czasu,
 • identyfikacji i likwidowania czynników zakłócających pracę.

Korzyści dla Uczestnika:
 • zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy,
 • przejęcie odpowiedzialności za efektywne zarządzanie sobą w czasie,
 • wdrożenie skutecznych praktyk pracy umysłowej i zarządzania czasem,
 • zwiększenie efektywności zarządzania sobą,
 • osobistej odpowiedzialności za terminowe wykonanie zadania,

Dla kogo szkolenie:
Menedżerowie, specjaliści i każdy, którego umiejętność planowania i zarządzania własnym czasem pracy ma znaczący wpływ na jego skuteczność. Czas „nie jest z gumy", a sposób, w jaki z nim pracujemy, odzwierciedla się w naszym samopoczuciu, satysfakcji z pracy i efektywności. Szkolenie skierowane jest do osób które w dużym stopniu samodzielnie organizują własną pracę, odczuwając silną potrzebę zmian w związku z negatywnymi konsekwencjami życia w „niedoczasie".

Motto szkolenia: “Zabierzemy tylko 6h, a oddamy kilka lat życia.”

Szkolenie ma charakter warsztatu interaktywnego i wymaga dużego zaangażowania Uczestników (do 80% czasu),co pozwala im zastosować poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. Podczas szkolenia będą wykorzystywane metody szkoleniowe: sesje kreatywne, gry, symulacje biznesowe, testy.

Poznasz m.in.
 • system planowania czasu 60/40,
 • zasada Pareto,
 • analiza ABC,
 • metoda Alpen,
 • pomoce w planowaniu – sposoby organizacji pracy,
 • odzyskanie kontroli nad swoim czasem – planowanie działań,
 • sprawna organizacja dnia pracy – wskazówki praktyczne,
 • plan dnia – technika ALPEN,
 • rytm aktywności – krzywa zakłóceń i efekt piły,
 • zalety planowania działań.

I wiele innych praktycznych sposobów na pokonanie czasu ;) Czas stanie się Twoim przyjacielem To naprawdę możliwe

program

Nie trać czasu. Zapisz się już teraz!

cena

Terminy i zapisy:
Najbliższe szkolenia w Warszawie :
6 września
20 września
4 października
Uwaga na każdym szkoleniu tylko 6 miejsc - kameralne grupy

Zapisy telefoniczne: 537-877-877


^